Τηλέφωνο / Tel.: (+30) 210 524 2202
Ηνωμένοι Ιδιωτικοί Ερευνητές, Ποντικάκης Γρηγόριος, Ντετέκτιβ / Gregorios Pontikakis, Private Investigator

Family affairs and investigations

Our specialized and trusted staff provides reliable and responsible solutions to any kind of private affair that concerns you. Tracing missing persons, finding legal evidence, unveiling confidential details and information as well as the protection of your family residence or other spaces are some of the situations to which our agency will surely provide a solution to you.