Τηλέφωνο / Tel.: (+30) 210 524 2202
Ηνωμένοι Ιδιωτικοί Ερευνητές, Ποντικάκης Γρηγόριος, Ντετέκτιβ / Gregorios Pontikakis, Private Investigator

Επαγγελματικές υποθέσεις

Χάρη στην εξειδίκευση μας στον χώρο των ιδιωτικών ερευνών στον επιχειρηματικό τομέα μπορούμε να αναλάβουμε με υπευθυνότητα για εσάς πολύτιμες λύσεις για την εταιρεία σας. Ενδεικτικά αναφέρουμε: έλεγχος ιστορικού των υπαλλήλων, διαπίστωση για τη διαρροή πληροφοριών της επιχείρησης σας, έλεγχος ενεργειών των συνεργατών σας, έρευνες για οφειλέτες, ανάκτηση χρεών, έλεγχος τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Η πείρα μας αποτελεί ένα δυνατό «όπλο» στα χέρια σας, για να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής η εταιρεία σας στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, διασφαλίζοντας πάντα απόλυτη εχεμύθεια για λογαριασμό σας.