Τηλέφωνο / Tel.: (+30) 210 524 2202
Ηνωμένοι Ιδιωτικοί Ερευνητές, Ποντικάκης Γρηγόριος, Ντετέκτιβ / Gregorios Pontikakis, Private Investigator

Ναυτιλιακά

Αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για κάθε ναυτιλιακή εταιρεία στην εποχή μας να διαθέτει ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την προστασία της. Το γραφείο μας μπορεί και παρέχει ουσιαστικές λύσεις ενάντια στις διαρροές από τους ίδιους τους υπαλλήλους, αλλά και ενάντια σε άλλους εταιρικούς κινδύνους που ενδεχομένως να προκαλέσουν ζημία στην εταιρεία σας.

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε ζητήματα που αφορούν οικονομικές απαιτήσεις απέναντι σε ανταγωνιστές ή ακόμα και ασφαλιστικές. Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως έχουμε τη δυνατότητα να σας διαθέσουμε πληροφοριακό υλικό από ανταγωνιστές, ώστε να κερδίσετε ένα πλεονέκτημα έναντι άλλων στην αγορά.

Ένα ακόμα σημαντικό θέμα είναι η επιλογή του κατάλληλου συνεταίρου, διαδικασία που έχει καθοριστική σημασία αφού αφορά το ίδιο το μέλλον και το προφίλ της εταιρείας. Τα γραφεία μας έχουν τη δυνατότητα να σας προστατεύσουν και σε αυτόν τον τομέα παρουσιάζοντάς σας έναν εμπεριστατωμένο έλεγχο, μειώνοντας έτσι το ρίσκο μιας λανθασμένης επιλογής.