Τηλέφωνο / Tel.: (+30) 210 524 2202
Ηνωμένοι Ιδιωτικοί Ερευνητές, Ποντικάκης Γρηγόριος, Ντετέκτιβ / Gregorios Pontikakis, Private Investigator

Verifications

The verification of details/information -such as the address of individuals- as well as situations, can be very useful, particularly when there are legal or private reasons that make us search for a person who “disappeared” suddenly.

Our agency can also help in the search for debtors who may have hidden or eliminated some details or evidence.