Τηλέφωνο / Tel.: (+30) 210 524 2202
Ηνωμένοι Ιδιωτικοί Ερευνητές, Ποντικάκης Γρηγόριος, Ντετέκτιβ / Gregorios Pontikakis, Private Investigator

Protection of minors

Today, more and more minors are victims of drug abuse. Strange companies, aggressive behavior toward their family, poor performance in school as well as persistent demands made to their parents and family are only some indications that something is wrong in the minor’s mind.

With special and careful handling our agency will surely offer you the most proper and safe solution for the entire family and for the minor himself/herself, regarding this sensitive issue.